My Cart Cistella

Garantia

Novawinch

 

Nowvow mechanical & electrical Corp., Ltd (propietari de la marca Novawinch) ofereix una garantia limitada de per vida en els components mecànics al distribuïdor i concessionari autoritzat del cabrestant, subjecte a les següents condicions:

 

GARANTIA LIMITADA DE PER VIDA NOVAWICH

 

Només cobreix defectes de fabricació i sempre i quan el cabrestant no estigui obsolet:

El cabrestant s’utilitza únicament per l’ús de l’aplicació permesa (dissenyat per això).

La garantia limitada de per vida cobreix al comprador del cabrestant contra defectes de fabricació en mà d’obra i materials en tots els components mecànics.

Els components mecànics i les peces associades tenen una garantia de per vida.

Els components elèctrics com ara relés, cablejats, comandament a distància Novawinch, connectors de cable i peces associades, tenen una garantia limitada d’un (1) any contra tot defecte de fabricació. La caixa de relés i les peces associades tenen una garantia d’un (1) any contra tot defecte de fabricació. El motor i les peces associades tenen una garantia d’un (1) any contra tot defecte de fabricació.

La garantia no s’aplica a l’acabat del cabrestant ni als seus components.

El propietari serà responsable de retirar el cabrestant i tornar-lo a un distribuïdor o concessionari autoritzat de Novawinch dins del període de garantia.

Totes les despeses de transport o lliurament al distribuïdor o concessionari autoritzat hauran de ser pagades pel propietari del cabrestant, a no ser que ho especifiqui un distribuïdor o concessionari autoritzat.

Novawinch no serà responsable de cap taxa, cost o càrrec associat a la retirada o instal·lació del cabrestant, estigui o no en garantia.

Novawinch repararà o substituirà algun o tots els components defectuosos del cabrestant, després que una inspecció realitzada per un distribuïdor o concessionari autoritzat hagi determinat que alguna o totes les peces del cabrestant són defectuoses, raó per la qual es considerarà que hauran de ser substituïdes o reparades en garantia.

 

EXCLUSIONS DE LA GARANTIA NOVAWINCH:

Hi ha certes condicions o circumstàncies que fan que el cabrestant no estigui cobert per les reclamacions de garantia com serien:

- El cabrestant ha estat utilitzat en aplicacions inadequades.

- El cable d’acer i el cable sintètic del cabrestant queden exclosos d’aquesta garantia a no ser que Novawinch digui el contrari, a discreció de Novawinch.

- Si el cabrestant està fet malbé per corrosió o entrada d’aigua.

- El cabrestant s’envia en peces o parcialment desmuntat.

- El cabrestant ha estat modificat o desmuntat i això hagi pogut provocar una fallida.

- Qualsevol component del cabrestant que mostri signes de desgast normal, danys per accidents, mal ús o ús indegut, col·lisió, sobre carregament, modificació, mala aplicació, instal·lació incorrecta o servei o manteniment inadequat.

- Si el cabrestant no ha estat adquirit a través de la xarxa de distribució autoritzada per Novawinch.

 

* La garantia descrita anteriorment es l’única garantia. Novawinch es reserva el dret de canviar el disseny del producte en qualsevol moment sense avís previ. En aquest cas, no tindrà cap obligació de millorar o modificar els productes fabricats amb anterioritat.
** Per tal de poder reclamar la garantia s’haurà d’aportar la factura de compra així com la referència, nom i número de sèrie del cabrestant, raó per la qual aconsellem conservar la factura i el certificat en un lloc segur.